Naša zgodba

NISMO AGENCIJA! V Zavodu smo izključno prevajalci, podnaslavljalci in lektorji; pri agencijah govorite s tržniki, ki nato vaše dokumente posredujejo takim, kot smo mi, ali pa ravno nam. Po višji ceni. Glavno vodilo prevajalskih agencij je dobiček, zato je kakovost pogosto na drugem mestu. Prevajalnica posluje drugače.

PREVAJANJE DANES: V Prevajalnici zagotavljamo vrhunsko kakovost prevodov za še vedno ugodno ceno – Best Buy. Danes je 90 odstotkov prevajalcev in lektorjev samozaposlenih. Delajo za različne prevajalske agencije in zasebne stranke, po različnih cenah in pod različnimi pogoji. Dober del jih ni profesionalcev, ampak se s prevajanjem ukvarja ljubiteljsko oziroma je njihova dopolnilna dejavnost. Tudi pri največjih podjetjih je hišnih prevajalcev le za vzorec, lektorjev še manj. Vse to je prispevalo k občutnemu padcu kakovosti storitve in posledično razvrednotenju poklica. Prevajalnica je eden prvih poskusov povezovanja jezikoslovcev s ciljem izboljšati položaj jezikoslovcev in tudi kakovost naših storitev.

CENA:  Oblikovana glede na priporočene cene Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije in prilagojena današnjemu trgu. Velika večina denarja je namenjena prevajalcu in lektorju, približno 10 % vsakega posla pa gre Zavodu za stroške razvoja dejavnosti, vzdrževanja spletne strani in marketinga. Prevajalnica ne ustvarja dobička!

RAZVOJ STORITEV: Kot prvi smo zaradi nove jezikovne situacije na trgu nekdanje Jugoslavije razvili storitev prilagoditve besedila. Ta storitev v celoti zamenjuje prevajanje vseh jezikovnih kombinacij med hrvaščino, srbščino, bosanščino in črnogorščino. Vsi štirje jeziki imajo namreč za osnovo svojega standardnega jezika južnoslovansko štokavsko narečje (štokavico), torej bo besedilo ne glede na to, v katerem jeziku je napisano, skorajda v celoti razumljivo tudi vsem govorcem drugih jezikov.

To v praksi pomeni, da bo hrvaško besedilo povsem razumljivo Črnogorcem, Bosancem in Srbom (pri prepisu iz cirilice v latinico gre le za transliteracijo). Tako je delo prevajalcev  nekoliko olajšano, zato takšne prilagoditve ne računamo kot storitev prevajanja, saj se nam zdi to nepošteno.

Naš nov način dela z omenjenimi kombinacijami je tako storitev PRILAGODITEV BESEDILA. Primerna je za vse vrste besedil. Prevajalec izvirno različico besedila prilagodi vsem pravilom in zakonitostim ciljne različice (spremembe besedišča, oblikoslovne in slogovne spremembe), zelo pomembne pa so tudi pravopisne razlike, zato po prilagoditvi besedilo pregleda še lektor, ki je rojeni govorec ciljnega jezika.

NEPROFITNA DEJAVNOST: Izobražujemo in mentoriramo mlade ali znanja željne študente ter druge prevajalce, predvsem na področju prevajanja podnapisov. Ozaveščamo o prevajalskem poklicu in stanju na trgu prek družbenih omrežij, spletnih forumov in drugih kanalov. Dajemo brezplačne slovnične in prevajalske nasvete vsakomur, ki nas za to prosi. Občasno kaj tudi brezplačno prevedemo.

Kontakt

Tel.: 030 374 565  Žiga Zupančič
E-pošta: info@prevajalnica.com

Podatki o podjetju

Zavod Prevajalnica
Ilovški štradon 22, 1000 Ljubljana
Slovenija
ID za DDV: SI71504087
Matična številka: 6078036000
TRR: SI56 1010 0005 0310 791 (BANKA KOPER d.d.)