Storitve

Prevodi

V Zavodu Prevajalnica smo specializirani za prevajanje južnoslovanskih jezikov, torej slovenščine, hrvaščine, srbščine, makedonščine, bosanščine, črnogorščine in albanščine v vseh medsebojnih kombinacijah in v kombinacijah z angleščino, nemščino, kitajščino in ruščino. Vsi prevodi vsebujejo lekturo naravnega govorica. Na vašo željo zagotovimo tudi prevode drugih jezikovnih kombinacij.

Lektura

Naši izkušeni lektorji bodo poskrbeli, da bo vaše besedilo slovnično, pravopisno in slogovno dosegalo vse standarde zahtevane jezikovne ravni glede na zvrst besedila in medij komunikacije, ali jezikovne ravni po vašem izboru. Na vašo željo se besedilo tudi slogovno izboljša ter prilagodi ciljnim bralcem. Nudimo lekturo tako pisnih kot zvočnih sestavkov vseh vrst, pripravimo pa tudi prepise zvočnega materiala po želji naročnika.

Podnapisi in sinhronizacija

V naših vrstah imamo tudi strokovnjake za prevajanje vseh vrst avdiovizualnih vsebin. V slovenščino se najpogosteje prevaja filme, nanizanke, dokumentarne oddaje ter druge vrste avdiovizualnih vsebin.

Podnapisi

Podnaslavljanje ali izdelava podnapisov je vrsta prevajanja, pri kateri govorjeno besedilo oblikujemo v podnapise, ki se na zaslonu pojavljajo hkrati z govorom. Zaradi časovnih in prostorskih omejitev, estetike zapisanega, pa tudi slikovnega in zvočnega ozadja, ki že sama narekujeta določene izpuste oz. prilagoditve, moramo prevedeno besedilo pogosto prirediti.

Prevajanje za sinhronizacijo

Gre za posebno vrsto televizijskega prevajanja, pri katerem sta dolžina in vsebina prevoda najpogosteje omejeni s trajanjem izvirnika, pri sinhronizaciji pa je posebej zapleteno to, da je treba glasovne vrednosti oz. prevodne rešitve prilagajati tudi sliki.

Ekspresni prevodi

Potrebujete bliskovit prevod elektronskega sporočila (e-pošte)?

Pogosto komunicirate s tujino, a vam pisanje e-sporočil vzame veliko časa oziroma vam to ne gre najbolje od rok, nujno pa potrebujete hiter in kakovosten prevod e-pošte?
Gotovo ste že pomislili na prevajanje svojih e-poštnih sporočil, a ste naleteli na:

  • prepočasen odziv prevajalskih agencij;
  • drago ceno storitve, čeprav je besedilo e-pošte povsem preprosto
  • predolgo trajanje izvedbe storitve

Pri nas je drugače! Posebno storitev pri nas predstavlja hitri prevod e-pošte.

Prevode preprostejših besedil do dveh avtorskih strani (npr. prevode e-pošte) vam prevedene in lektorirane vrnemo že v nekaj urah po naročilu, krajša besedila pa tudi prej. Idealno za takojšni odgovor na pomembno e-sporočilo, ki ste ga pravkar prejeli. Partnerji bodo gotovo cenili vaš trud za neoporečno komunikacijo v njihovem jeziku.

Na voljo smo vam:
na številki: 030 374 565
e-naslovu: info@prevajalnica.com
ali preko aplikacije Skype: zupancic.ziga

Cena prevoda je 7,49 € za e-pošto do ene avtorske strani. Za redno prevajanje vaše korespondence pa pokličite na 031/350-764 in pripravili vam bomo ugoden paket po vaši meri.
Na vašo željo elektronsko sporočilo (e-pošto) tudi sestavimo po vaših navodilih – cena 9 €/avtorska stran.

Zakaj je pri nas drugače?

  1. Proces prevajanja pri prevajalskih agencijah je dolg, saj je glavni cilj agencij kopičenje dobička. Vaša povpraševanja sprejme tržnik, ki nato pošlje povpraševanje najcenejšemu prevajalcu in čaka na odgovor. Če ga ne dobi, stopi v stik z naslednjim najcenejšim prevajalcem in tako naprej. Isti postopek velja tudi za lektoriranje vaših dokumentov, zato je vaš prevod pogosto slabše kakovosti, na odgovor na povpraševanje pa čakate (pre)dolgo.
  2. Naročilo prevajanja pri agencijah ne zagotavlja boljše storitve, saj Zavod Prevajalnica sodeluje z istimi prevajalci kot vse vodilne prevajalske agencije v Sloveniji! Tako za isto storitev plačujete več, ker imajo agencije občutno višje marže (tudi po 8-krat višje!), saj z njimi pokrivajo stroške tržnikov, marketinga in pisarn.

Zavod Prevajalnica kot neprofitna organizacija, ki deluje z namenom zagotavljanja kakovostnih storitev, s katerimi so zadovoljni vsi udeleženci (torej prevajalci, Zavod in stranke), tako predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo prevajalskih storitev.

Sodno overjeni prevodi

Zavod Prevajalnica sodeluje tudi s številnimi sodnimi tolmači, ki so edini pooblaščeni za prevajanje uradnih dokumentov in listin ter za prevajanje na sodišču. Sodni tolmač je oseba, ki s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oz. prevaja govorjeno besedo ali listine v primeru, kadar udeleženci v sodnem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Sodni prevodi so potrebni tudi za vse vrste uradnih dokumentov, kot so razna spričevala, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi ipd.

Tolmačenje

Tolmačenje je proces posredovanja govorjenega ali znakovnega jezika med govorci različnih jezikov. Deli se na simultano oziroma istočasno in na konferenčno oziroma konsekutivno tolmačenje. Tolmač je oseba, ki pretvori misel ali izraz izhodiščnega jezika v izraz primerljivega pomena ciljnega jezika, bodisi simultano oziroma istočasno bodisi konsekutivno, to je po končanem govoru stranke.