Prilagoditev besedila

PRILAGODITEV BESEDILA (velja za prevajanje srbščine, hrvaščine, bosanščine in črnogorščine)

V Prevajalnici smo se odločili za uvedbo nove storitve, ki smo jo poimenovali prilagoditev besedila. Ta storitev v celoti zamenjuje prevajanje vseh jezikovnih kombinacij med hrvaščino, srbščino, bosanščino in črnogorščino (recimo prevajanje srbščine v bosanščino); je tudi znatno cenejša, čeprav povsem enaka po kakovosti in načinu izvedbe. Z znižanjem cene za ‘prevajanje’ med omenjenimi jeziki so se strinjali vsi naši prevajalci, saj gre za nekoliko drugačen proces od prevajanja katere koli druge jezikovne kombinacije.

Vsi štirje jeziki (hrvaščina, srbščina, bosanščina in črnogorščina) imajo namreč za osnovo svojega standardnega jezika južnoslovansko štokavsko narečje (štokavico), torej bo besedilo ne glede na to, v katerem jeziku je napisano, skorajda v celoti razumljivo tudi vsem govorcem drugih jezikov. To v praksi pomeni, da bo hrvaško besedilo povsem razumljivo Črnogorcem, Bosancem in Srbom (pri prepisu iz cirilice v latinico gre le za transliteracijo). Tako je delo prevajalcev v teh primerih (npr. prevajanje srbščine v črnogorščino) nekoliko olajšano, zato takšne prilagoditve ne bomo računali kot storitev prevajanja, saj se nam zdi to do naših strank nepošteno.

Enaka storitev, cenejša izvedba

Naš nov način dela z omenjenimi kombinacijami je tako storitev PRILAGODITEV BESEDILA Z LEKTURO. Primerna je za vse vrste besedil. Prevajalec izvirno različico besedila prilagodi vsem pravilom in zakonitostim ciljne različice (spremembe besedišča, oblikoslovne in slogovne spremembe), zelo pomembne pa so seveda tudi pravopisne razlike, zato po prilagoditvi besedilo pregleda še lektor, ki je rojeninaravni govorec ciljnega jezika. Na ta način poskrbimo, da je ciljno besedilo po pomenu povsem enako izvirnemu, le prilagojeno ciljnemu govornemu področju.

Glede na politične in gospodarske razmere na Zahodnem Balkanu je zelo pomembno, da vašim partnerjem dostavite besedilo, ki na vseh jezikoslovnih slojih odgovarja zakonitostim njihovega knjižnega jezika. Običajno stranko povprašamo, za katero področje je namenjeno določeno besedilo, naši strokovnjaki pa poskrbijo, da prejemniku besedilo ob prebiranju zveni povsem domače ter da ga nič v njem ne zmoti.