Garancija

Garancija

Kaj je garancija na prevod?

Garancija na prevod pomeni, da Zavod Prevajalnica zagotavlja vsebinsko pravilnost vašega prevoda, torej pravilen prevod pomena celotnega besedila. Tako bo prevod v celoti in pravilno prenesel sporočilo izvirnika.

Kaj točno zajema garancija na prevod?

Predstavlja dodatno varovalko pred grobimi vsebinskimi napakami pri prevodu. Za grobe vsebinske napake se smatrajo napake pri prevodih, ki spremenijo pomen besedila z ozirom na izvirnik, in sicer tako, da je pomen prevoda nasproten, da izpušča/narobe prenaša ključne informacije za razumevanje besedila, da vsebinsko in pomensko ne ustreza izvirniku ali da bi zaradi prevoda lahko prišlo do napačnega razumevanja ali nerazumevanja pomena izvirnika, kar bi lahko imelo škodljive posledice za naročnika ali ciljne uporabnike prevoda. Če se izkaže, da je pri prevodu prišlo do grobih vsebinskih napak, Zavod prizna 70 % popust na naročilo ali vrne 70 % plačanega zneska.

Bom potem dobil 70 % denarja nazaj, če najdem napačno postavljeno vejico?

Seveda ne. Sploh v prevajalstvu se manjše napake, kljub največji skrbnosti, mimogrede pripetijo. Med grobe vsebinske napake v nobenem primeru ne spadajo morebitni zatipki, slovnične ali pravopisne napake, slogovni popravki, nenamerni izpusti besed ali delov besedila, ki nimajo ključnega pomena na razumevanje ali pomen besedila, kakršna koli oblikovna neujemanja prevoda z izvirnikom, obstoj morebitne subjektivno ali objektivno boljše rešitve prevoda besedila ali vsakršna sprememba izvirnega besedila z namenom priredbe prevoda za boljše ujemanje z kulturološkimi, jezikovnimi ali drugimi značilnostmi jezika prevoda.

Zakaj sploh vzeti garancijo?

Garancijo običajno ponujamo naročnikom, ki prevajajo zelo pomembne dokumente ali dokumente za javno objavo ali pa so še posebej občutljivi na kakovost prevodov, oziroma so že imeli slabe izkušnje s prejetimi prevodi. Čeprav se zavedamo, da garancija na prevod ne nadomesti morebitne škode, stvarne ali v smislu ugleda podjetja, prav tako pa ne zagotavlja stoodstotne vsebinske pravilnosti prevoda, pa vseeno naročniku zagotavlja določeno varnost ter seveda finančno nadomestilo.

Ali to pomeni, da prevodi brez garancije niso dobri? V čem je razlika?

Sploh ne. Prepričani smo, da so vsi naši prevodi odlični, vendar prevajanje je pač specifično delo, pri katerem zelo hitro pride do napak. Tako se zgodi, da kljub številnim pregledom besedila prevajalec kakšne napake preprosto ne opazi. Zato pri prevodih z garancijo angažiramo še drugega prevajalca, ki preveri vsebinsko pravilnost prevoda tako, da ga primerja z izvirnikom. Pri tem gre izključno za preverjanje pravilnosti prevoda, saj ima vsak prevajalec svoj slog; dva prevajalca bi isto besedilo prevedla zelo drugače. Razliko pri storitvi in tudi pri ceni med prevajanjem in prevajanjem z garancijo torej predstavlja ta dodaten pregled s strani drugega prevajalca.

 

Prevajalski proces

Naša prednost je, da so pri nas tudi vodje projektov oziroma osebe, s katerimi kot naročnik kontaktirate, prevajalci. To vam zagotavlja, da bo vaše besedilo od trenutka, ko nam ga zaupate v prevod, v strokovnih rokah. Vodja projekta besedilo pregleda, se z naročnikom dogovori o podrobnostih izvedbe in v bazi preverjenih prevajalcev najde najbolj primernega prevajalca za določeno področje.

Prevajalec po zaključku prevajanja besedilo pošlje lektorju, ta pa odpravi vse pravopisne napake, ki se prikradejo v prevod. Po potrebi besedilo tudi slogovno izboljša in ga vrne prevajalcu. Vsi prevajalci uporabljamo najsodobnejša prevajalska orodja, s katerimi poskrbimo, da so še tako dolgi prevodi terminološko povsem konsistentni, kar je posebej pomembno pri tehniških in pravnih prevodih, pri prevajanju leposlovja in poezije (tudi to prevajamo!) pa se zanašamo predvsem na svojo nadarjenost.

Nato prevajalec natančno preveri vse popravke, ki jih je vstavil lektor, jih sprejme ali zavrne ter končni izdelek pošlje vodji projekta, ki besedilo še enkrat pregleda ter prevod pošlje naročniku. Z vsakim prevodom se torej ukvarjajo vsaj trije ljudje, pri zelo zahtevnih besedilih pa besedilo v pregled pošljemo tudi strokovnjaku s področja, ki ga prevod zadeva.

V Zavodu Prevajalnica prevod vsakega besedila poteka po standardiziranem postopku. Vsako besedilo obravnavajo trije jezikoslovci:

UREDNIK – Vodja projekta, diplomant ustrezne jezikoslovne smeri in poznavalec ciljnega jezika in strokovnega področja prevoda; izbere prevajalca in lektorja, pregleda prevod, komunicira z naročnikom, prevajalcem in lektorjem.

PREVAJALEC – Naravni govorec ciljnega jezika, diplomant ustrezne jezikoslovne smeri in poznavalec strokovnega področja prevoda; prevede besedilo in poskrbi za ustreznost terminologije, komunicira z lektorjem in urednikom.

LEKTOR – Naravni govorec ciljnega jezika, diplomant ustrezne jezikoslovne smeri in strokovnjak za ciljni jezik; lektorira besedilo in poskrbi za slogovno ustreznost, komunicira s prevajalcem in urednikom.